Nový Zákon

Židům 9:15 Slovo na Cestu (SNC)

Kristus zemřel a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků spáchaných v době platnosti staré smlouvy uzavřené s Izraelem. Můžeme se tedy pevně chopit toho, co bylo slíbeno.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 9

Pohled Židům 9:15 v kontextu