Nový Zákon

Židům 8:3-5 Slovo na Cestu (SNC)

Každý velekněz je ustanoven k tomu, aby obětoval dary a oběti. I Ježíš měl tuto povinnost. Ale nebyl z kněží, kteří přinášejí dary podle zákona a jejichž služba je jen stínem nebeské bohoslužby. Víme přece, že Mojžíš zhotovil na Boží příkaz svatyni přesně podle vzoru, který mu byl zjeven.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 8

Pohled Židům 8:3-5 v kontextu