Nový Zákon

Židům 6:8 Slovo na Cestu (SNC)

Plodí-li však bodláky a trní, není vhodná k obdělávání, bude vypálena a ponechána svému osudu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6

Pohled Židům 6:8 v kontextu