Nový Zákon

Židům 6:13-14 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh dal Abrahamovi slib a chtěl ho potvrdit přísahou. A protože nemohl přísahat při nikom větším, přísahal při sobě, že bude Abrahama provázet svou přízní a že rozmnoží jeho rod.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6

Pohled Židům 6:13-14 v kontextu