Nový Zákon

Židům 5:2-3 Slovo na Cestu (SNC)

Protože i on podléhá slabostem, musí přinášet oběti nejen za lid, ale i za sebe a je schopen chápat nevědomé a pobloudilé.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 5

Pohled Židům 5:2-3 v kontextu