Nový Zákon

Židům 5:1-5 Slovo na Cestu (SNC)

1. Velekněz je člověk, který jménem ostatních předstupuje před Boha a přináší mu dary a oběti s prosbou o smíření.

2-3. Protože i on podléhá slabostem, musí přinášet oběti nejen za lid, ale i za sebe a je schopen chápat nevědomé a pobloudilé.

4. Toto postavení si nikdo nemůže svévolně přivlastnit, ale musí k němu být Bohem povolán.

5. Ani Kristus se k němu sám nepovznesl. Ustanovil ho Bůh, když mu řekl:„Ty jsi můj syn,já jsem tě dnes zplodil.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 5