Nový Zákon

Židům 4:16 Slovo na Cestu (SNC)

Proto směle přistupme k Bohu, který nás miluje, abychom dosáhli smilování a nalezli pomoc v čas tísně.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 4

Pohled Židům 4:16 v kontextu