Nový Zákon

Židům 3:9 Slovo na Cestu (SNC)

kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 3

Pohled Židům 3:9 v kontextu