Nový Zákon

Židům 3:2 Slovo na Cestu (SNC)

Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 3

Pohled Židům 3:2 v kontextu