kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Nový Zákon

Židům 2 Slovo na Cestu (SNC)

Boží Syn vede k záchraně

1. Proto se musíme pečlivě držet nebeských pravd, které jsme slyšeli. Jinak pro nás pozbudou smyslu.

2. Poselství vyřizované anděly se vždy prokázalo jako pravdivé a lidé, kteří si od nich nedali říci, nikdy neunikli trestu.

3. Co nás proto opravňuje k tomu, abychom se domnívali, že nám beztrestně projde, když si nebudeme všímat příležitosti k záchraně, kterou nám nabízel sám Pán a nyní ještě nabízí prostřednictvím svých svědků?

4. Bůh sám potvrzoval pravdivost těchto nebeských poselství znameními, divy, různými projevy své moci a tím, že věřícím rozděloval prostřednictvím svatého Ducha v rozličné míře zvláštní schopnosti k vzájemné službě.

Kristus přišel jako lidská bytost

5. Budoucí svět, o kterém mluvíme, nebude podroben andělům,

6. ale Ježíši a lidem, kteří v něho uvěřili. V Písmu se o Ježíši říká:„Kdo je člověk, že na něho pamatuješa že se o něj tak staráš?

7. Jen na krátko jsi ho postavil níž než anděly,ale pak jsi ho obdařil slávou a ctí

8. a všechno jsi mu podrobil.Nic nebylo vyňato z jeho pravomoci.“Zatím ještě nevidíme, že by mu bylo všechno podrobeno.

9. Zato je zřejmé, že Ježíše, který byl na chvíli menší než andělé, Bůh opatřil slávou a ctí, protože za každého z nás vytrpěl smrt.

10. A bylo správné, že Ježíš – skrze něhož a pro něhož bylo všechno stvořeno – přivedl mnohé do slávy. Tato záchrana se uskutečnila skrze jeho utrpení.

11. Všimněte si, že ten, který vede, i ti, kteří jsou vedeni, mají stejný původ. Ježíš se nestydí nazývat je svými bratry, protože říká:

12. „Budu svým bratrům ohlašovat tvé jméno.Budu tě oslavovat spolu s jinými.“

13. A jindy říká:„Spolehnu se na Boha.“A dále:„Hle, já a děti, které mi dal Bůh.“

14. Protože sourozence spojuje tělo a krev, stal se i Ježíš člověkem,

15. aby svou smrtí zlomil moc ďábla, který ovládá smrt, a osvobodil ty, kteří procházejí životem zotročeni neustálým strachem ze smrti.

16. Je přece jasné, že pomoc, kterou Ježíš přinesl, neplatí andělům, ale Abrahamovým potomkům.

17. Proto se nám musel ve všem připodobnit, aby se stal před Bohem naším milosrdným a důvěryhodným prostředníkem a smírcem.

18. Protože podstoupil pokušení, může pomáhat těm, kteří procházejí zkouškami.