Nový Zákon

Židům 12:28 Slovo na Cestu (SNC)

Obdrželi jsme nezničitelné království. Projevujme proto vděčnost tím, že budeme Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a uctivostí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 12

Pohled Židům 12:28 v kontextu