Nový Zákon

Titovi 3:3 Slovo na Cestu (SNC)

Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 3

Pohled Titovi 3:3 v kontextu