Nový Zákon

Titovi 2:6 Slovo na Cestu (SNC)

Také mladé muže veď k sebeovládání.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 2

Pohled Titovi 2:6 v kontextu