Nový Zákon

Titovi 2:3 Slovo na Cestu (SNC)

Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému,

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 2

Pohled Titovi 2:3 v kontextu