Nový Zákon

Titovi 2:12 Slovo na Cestu (SNC)

To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 2

Pohled Titovi 2:12 v kontextu