Nový Zákon

Titovi 1:8 Slovo na Cestu (SNC)

Musí být pohostinný, dobrosrdečný, rozvážný, nestranný, zbožný a zdrženlivý.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:8 v kontextu