Nový Zákon

Titovi 1:4 Slovo na Cestu (SNC)

Přeji ti, můj synu, aby tě Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Zachránce, obdařil svým pokojem a milostí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:4 v kontextu