Nový Zákon

Titovi 1:3 Slovo na Cestu (SNC)

slíbený od Boha již před dávnými věky. Nyní Bůh svůj slib Kristovým prostřednictvím potvrdil a po celém světě rozhlašuje zprávu o věčném životě. Z jeho příkazu jsem i já byl pověřen účastí na tomto díle.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:3 v kontextu