Nový Zákon

Titovi 1:13 Slovo na Cestu (SNC)

Opravdu výstižné! Buď na ně co nejpřísnější, aby konečně dostali rozum a přišli ke správné víře.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:13 v kontextu