Nový Zákon

Titovi 1:12 Slovo na Cestu (SNC)

Konečně sám jeden z nich, považovaný dokonce za proroka, charakterizoval své krajany takto: „Kréťané jsou lháři, dobytek a břicha lenivá.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:12 v kontextu