Nový Zákon

Titovi 1:10 Slovo na Cestu (SNC)

Je totiž spousta těch, kteří tvrdohlavě překrucují pravdu, hlavně mezi bývalými židy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:10 v kontextu