Nový Zákon

Titovi 1:1 Slovo na Cestu (SNC)

Milý Tite, můj duchovní synu, jsem poslán hlásat víru těm, které si Bůh vyvolil, učit je poznávat Boží pravdy, které proměňují život.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titovi 1

Pohled Titovi 1:1 v kontextu