Nový Zákon

Skutky 25:6 Slovo na Cestu (SNC)

V Jeruzalémě se zdržel ještě osm deset dní a pak se vrátil do Césareje.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 25

Pohled Skutky 25:6 v kontextu