Nový Zákon

Skutky 24:12 Slovo na Cestu (SNC)

Ani v chrámu ani v synagogách jsem za tu dobu nepronesl jediný veřejný projev, s nikým jsem nediskutoval a nikoho jsem nepodněcoval ke vzpouře.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 24

Pohled Skutky 24:12 v kontextu