Nový Zákon

Skutky 23:31 Slovo na Cestu (SNC)

Pěší oddíly provázely vězně v noci na hranice Judska, do Antipatridy, odkud se vrátily do kasáren.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 23

Pohled Skutky 23:31 v kontextu