Nový Zákon

Skutky 19:38-41 Slovo na Cestu (SNC)

38. Jestliže si Demetrios a ostatní řemeslníci chtějí na někoho stěžovat, jsou tady od toho veřejné soudy a římské úřady, kde se může konat řádné přelíčení.

39. A máte-li nějaké požadavky, je třeba je projednat ve schůzi městské rady.

40. Takhle je nebezpečí, že budeme obviněni z povstání. Vždyť nemáte pro tenhle rozruch žádný rozumný důvod.“

41. Po těch slovech se lidé rozešli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 19