Nový Zákon

Skutky 18:22 Slovo na Cestu (SNC)

Z Efezu odplul do Césareje v Judsku a pak pěšky pokračoval až do Jeruzaléma. Pozdravil jeruzalémské křesťany a odcestoval do syrské Antiochie.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 18

Pohled Skutky 18:22 v kontextu