Nový Zákon

Skutky 15:22 Slovo na Cestu (SNC)

S tím celé shromáždění souhlasilo. Vybrali z vedoucích bratří dva muže. Ti měli v Antiochii vyřídit vše, na čem se v Jeruzalémě usnesli. Byli to Juda zvaný Barsabáš a Silas.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 15

Pohled Skutky 15:22 v kontextu