Nový Zákon

Skutky 12:25 Slovo na Cestu (SNC)

Barnabáš a Saul splnili svoje poslání v Jeruzalémě a vrátili se do Antiochie, kam s sebou vzali Jana Marka.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 12

Pohled Skutky 12:25 v kontextu