Nový Zákon

Římanům 9:12-13 Slovo na Cestu (SNC)

bez ohledu na jejich záslužné skutky. Proto mohl také říci, jak stojí jinde v Bibli: „Dal jsem přednost Jákobovi před Ezauem.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 9

Pohled Římanům 9:12-13 v kontextu