Nový Zákon

Římanům 5:20-21 Slovo na Cestu (SNC)

Zákon ovšem přispěl k tomu, že přestupků jen přibylo. Čím větší však odpadnutí od Boha, tím většího významu nabývá jeho milost. Odpadnutí od Božího zákona přineslo člověku smrt. Bůh však nabídl člověku milost, tedy dokonalost získanou prostřednictvím Ježíše Krista, která mu opět vrací život.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 5

Pohled Římanům 5:20-21 v kontextu