Nový Zákon

Římanům 2:7-22 Slovo na Cestu (SNC)

7. věčný život dá těm, kdo usilují o nepomíjející hodnoty neúnavným konáním dobra;

8. ty však, kteří prosazují sami sebe, odporují pravdě a dopouštějí se bezpráví, stihne spravedlivý trest.

9. Zlo se jako bumerang vrátí na každého, kdo je páchá, ať je to nevěrec nebo pobožnůstkář – na toho tím spíš!

10. Věčná sláva, čest a pokoj budou však odměnou všech, kdo konají dobro: věřících především, ale stejně tak i nekřesťanů.

11. U Boha neplatí žádná protekce.

12. Každý, kdo hřeší proti Božím přikázáním, musí zahynout, ať už je zná či nikoliv.

13. Aby byl člověk uznán za bezúhonného, k tomu nestačí zákon pouze znát; je nutno také jej plnit.

14. Jestliže nevěrci, přestože Boží zákon neznají, jednají podle svého svědomí tak, že je to v souladu s Božími příkazy,

15. dokazují tím, že Boží zákon skrytě existuje v jejich svědomí. Ono je jejich zákonem, který je buď obviňuje nebo obhajuje,

16. a to se ukáže i v den soudu, kdy Bůh odhalí hlubiny lidského nitra.

17. Ty jsi věřící, spoléháš na příslušnost k církvi, oháníš se Bohem,

18. znalostí jeho vůle, poučen Biblí umíš věci správně hodnotit.

19-20. Domníváš se, že ostatní jsou slepí, nevzdělaní a nevychovaní a ty že jsi jejich vůdce, učitel a vychovatel, poněvadž z Bible čerpáš pravé vědění a poznání.

21. Jak je tedy možné, když druhé poučuješ, že si sám poučení nebereš? Kážeš, že krást je hřích, ale to ti nebrání, aby sis přivlastňoval cizí majetek?

22. Druhým cizoložství zakazuješ, sobě ne? Modláře zatracuješ, jejich peníze jsou ti však dobré?

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 2