Nový Zákon

Římanům 2:15-24 Slovo na Cestu (SNC)

15. dokazují tím, že Boží zákon skrytě existuje v jejich svědomí. Ono je jejich zákonem, který je buď obviňuje nebo obhajuje,

16. a to se ukáže i v den soudu, kdy Bůh odhalí hlubiny lidského nitra.

17. Ty jsi věřící, spoléháš na příslušnost k církvi, oháníš se Bohem,

18. znalostí jeho vůle, poučen Biblí umíš věci správně hodnotit.

19-20. Domníváš se, že ostatní jsou slepí, nevzdělaní a nevychovaní a ty že jsi jejich vůdce, učitel a vychovatel, poněvadž z Bible čerpáš pravé vědění a poznání.

21. Jak je tedy možné, když druhé poučuješ, že si sám poučení nebereš? Kážeš, že krást je hřích, ale to ti nebrání, aby sis přivlastňoval cizí majetek?

22. Druhým cizoložství zakazuješ, sobě ne? Modláře zatracuješ, jejich peníze jsou ti však dobré?

23. Na všechno máš pohotově biblický citát, ale Boha urážíš tím, že ho neposloucháš.

24. Jaký div, že se nevěrci Bohu posmívají, když u věřících vidí takové jednání!

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 2