Nový Zákon

Římanům 2:11-21 Slovo na Cestu (SNC)

11. U Boha neplatí žádná protekce.

12. Každý, kdo hřeší proti Božím přikázáním, musí zahynout, ať už je zná či nikoliv.

13. Aby byl člověk uznán za bezúhonného, k tomu nestačí zákon pouze znát; je nutno také jej plnit.

14. Jestliže nevěrci, přestože Boží zákon neznají, jednají podle svého svědomí tak, že je to v souladu s Božími příkazy,

15. dokazují tím, že Boží zákon skrytě existuje v jejich svědomí. Ono je jejich zákonem, který je buď obviňuje nebo obhajuje,

16. a to se ukáže i v den soudu, kdy Bůh odhalí hlubiny lidského nitra.

17. Ty jsi věřící, spoléháš na příslušnost k církvi, oháníš se Bohem,

18. znalostí jeho vůle, poučen Biblí umíš věci správně hodnotit.

19-20. Domníváš se, že ostatní jsou slepí, nevzdělaní a nevychovaní a ty že jsi jejich vůdce, učitel a vychovatel, poněvadž z Bible čerpáš pravé vědění a poznání.

21. Jak je tedy možné, když druhé poučuješ, že si sám poučení nebereš? Kážeš, že krást je hřích, ale to ti nebrání, aby sis přivlastňoval cizí majetek?

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 2