Nový Zákon

Římanům 15:9 Slovo na Cestu (SNC)

Současně přinesl milost i všem ostatním lidem, aby také oni oslavovali Boha. Bible to potvrzuje na mnoha místech. Cituji alespoň některá:„Velebit tě budu mezi pohany a před nevěrci budu chválit tvé jméno.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 15

Pohled Římanům 15:9 v kontextu