Nový Zákon

Římanům 15:15-23 Slovo na Cestu (SNC)

15. Přesto jsem si v tomto dopise dovolil připomenout vám některé věci.

16. K tomu mne přece Bůh povolal, abych byl služebníkem Ježíše Krista mezi všemi národy. Plním tedy tento svatý úkol, aby se všichni obrátili k Bohu a pod vedením Ducha svatého se mu cele odevzdali.

17. Účast na Božím díle je mou největší chloubou.

18-19. Považuji za přednost, že Kristus mým prostřednictvím probouzí víru v pohanech, mění jejich život a zázračným způsobem je přesvědčuje o své moci. Rozšířil jsem jeho poselství po celém okolí Jeruzaléma a ve všech krajích až po Illyrii.

20. Zakládám si na tom, že zvěstuji Krista těm, kteří o něm dosud neslyšeli. Nechci stavět na cizích základech,

21. ale řídím se slovy Písma:„Uvidí ho ti, kdo o něm nic nevěděli,a poznají ho ti, kdo o něm nikdy neslyšeli.“

22. To byl tedy důvod, který mě dlouho zdržoval od cesty k vám do Říma.

23. Ale nyní jsem v této oblasti svou práci dokončil.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 15