Nový Zákon

Římanům 14:14-16 Slovo na Cestu (SNC)

Vím a jsem o tom plně přesvědčen – tak mi to dal poznat Ježíš, že nic není nečisté samo o sobě. Nečistými se stávají věci jen tomu, kdo je za nečisté považuje. Ale rozhodujícím hlediskem ať je vždy láska. I když nám svědomí v tom či onom nebrání, důležitější je nepohoršit bratra. Co samo o sobě ještě není špatné, může vyvolat špatnou odezvu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 14

Pohled Římanům 14:14-16 v kontextu