Nový Zákon

Římanům 13:1-3 Slovo na Cestu (SNC)

1. Každý se má podřídit pozemské vládě, neboť vládní moc má svůj původ od Boha.

2. Kdo se staví proti ní, staví se proti řádu, který Bůh ustanovil, a přivolává na sebe trest.

3. Vláda tu není od toho, aby naháněla strach za dobré jednání, nýbrž za špatné. Jednej v souladu se zákony a nemusíš se jí bát.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 13