Nový Zákon

Římanům 1:30-31 Slovo na Cestu (SNC)

pomluvám, urážkám, pýše a domýšlivosti, neúctě k rodičům, otupělosti, bezcitnosti, věrolomnosti a nenávisti k Bohu. Každá bezzákonnost je jim vlastní.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 1

Pohled Římanům 1:30-31 v kontextu