Nový Zákon

Matouš 6:18-28 Slovo na Cestu (SNC)

18. aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj Otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedině tak ti půst přinese duchovní užitek.

19. Nehromaďte si bohatství zde na zemi, kde může zrezivět, padnout napospas molům nebo zlodějům.

20. Ukládejte si poklady v nebi, kde nepodlehnou žádné zkáze a ani je žádný zloděj nevykope a neukradne.

21. Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.

22. Světlem těla je oko. Je-li tvé oko čisté, jsi naplněn jasem.

23. Je-li však tvé oko zakaleno nečistými myšlenkami, žiješ v duchovní tmě. Nemáš-li jasno v sobě, tápeš v beznadějné temnotě.

24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.

25. Radím vám: nezatěžujte se starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla?

26. Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27. I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik.

28. A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou,

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 6