Nový Zákon

Matouš 21:8-15 Slovo na Cestu (SNC)

8. Mnozí z davu pokládali své pláště na cestu, jiní osekávali větve ze stromů a zdobili jimi cestu.

9. Průvod lidí, který ho obklopoval zepředu i zezadu, volal:

10. Když vjel do Jeruzaléma, celé město vřelo a lidé se vzrušeně ptali: „Kdo je to?“

11. Z průvodu se ozývalo: „To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazaretu!“

12. Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kteří tu prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků a prodavačů obětních holubů

13. a řekl jim: „Písmo praví: Boží chrám je místem pro modlitbu, ale vy jste z něj udělali zlodějské doupě!“

14. Na chrámovém nádvoří se kolem něj shlukli slepí a chromí a on je uzdravoval.

15. Když však velekněží a vykladači zákona viděli ty zázraky a slyšeli, jak i malé děti volají v chrámu: „Sláva Davidovu synu!“, velmi je to pobouřilo.

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 21