Nový Zákon

Matouš 10:5 Slovo na Cestu (SNC)

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: „Nechoďte nyní mezi pohany a nevcházejte do samařských měst.

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 10

Pohled Matouš 10:5 v kontextu