Nový Zákon

Matouš 10:2 Slovo na Cestu (SNC)

Jména těch dvanácti, které nazval svými vyslanci – apoštoly, jsou:Šimon, zvaný Petr,Ondřej – Petrův bratr,Jakub – syn Zebedeůva jeho bratr Jan,

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 10

Pohled Matouš 10:2 v kontextu