Nový Zákon

Marek 8:27 Slovo na Cestu (SNC)

Potom Ježíš se svými učedníky opustil Galileu a procházel vesničkami v okolí Césareje Filipovy, na úpatí pohoří Hermonu. Cestou se svých učedníků zeptal: „Za koho mne lidé považují?“

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 8

Pohled Marek 8:27 v kontextu