Nový Zákon

Marek 6:16 Slovo na Cestu (SNC)

Sám Herodes, když se o Ježíši dozvěděl, se polekal: „Je to Jan, kterého jsem dal popravit. Určitě vstal z mrtvých.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 6

Pohled Marek 6:16 v kontextu