Nový Zákon

Marek 2:23 Slovo na Cestu (SNC)

Jednou v sobotu procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Protože měli hlad, trhali učedníci klasy a jedli zrní.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 2

Pohled Marek 2:23 v kontextu