Nový Zákon

Marek 11:30 Slovo na Cestu (SNC)

Povězte mi: Byl Jan Křtitel skutečně poslán od Boha, nebo si to vymyslel?“

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 11

Pohled Marek 11:30 v kontextu