Nový Zákon

Lukáš 7:18 Slovo na Cestu (SNC)

O tom všem vyprávěli učedníci Jana Křtitele svému učiteli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Lukáš 7

Pohled Lukáš 7:18 v kontextu