Nový Zákon

Lukáš 6:17 Slovo na Cestu (SNC)

Když pak sestoupili na rovné prostranství, očekával je už veliký dav Ježíšových stoupenců i mnoho lidí z Jeruzaléma, z celého Judska i z pobřežních měst Týru a Sidónu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Lukáš 6

Pohled Lukáš 6:17 v kontextu