Nový Zákon

Lukáš 5:21 Slovo na Cestu (SNC)

Učitelé zákona a farizejové uvažovali: „Jak se může opovážit něco takového říci? To je přece rouhání. Nikdo jiný než Bůh nemůže odpouštět hříchy!“

Přečtěte si kompletní kapitolu Lukáš 5

Pohled Lukáš 5:21 v kontextu